XXV KONKURS GÓRNOŚLĄSKIE KROSZONKI 2014

XXV KONKURS GÓRNOŚLĄSKIE KROSZONKI 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Więcej informacji - czytaj dalej

Konkurs skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Regulamin stanowi, że należy dostarczyć 5 sztuk zdobionych jaj wielkanocnych.  Przyjmowane będą tylko prace wykonane na naturalnych jajkach. Prace należy składać w Dziale Etnografii  Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2, w dniach od 1 do 4 marca 2014 r. Zapraszamy w sobotę i niedzielę od 10.00 do 16.00, a w poniedziałek od 9.00-18.00, wtorek od 9.00 do 18.00)
Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania: techniką rytowniczą (drapane), wykonane techniką batikową (pisane woskiem), wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane) i wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne oraz, w trzech pierwszych kategoriach, ze względu na zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostaną nagrody finansowe.Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac.Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę (29 marca) o godz. 11.00, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa trwać będzie do 4 maja 2014 r.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przejęcia do zbiorów wybranych prac spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, z prawem do nieodpłatnego eksponowania, a także reprodukowania wizerunków prac  w związku z działalnością Muzeum (w wydawnictwach, prasie, telewizji czy sieci internetowej). Odbiór kroszonek będzie możliwy po zakończeniu wystawy, do 30 maja 2014 r. , w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Prace nieodebrane pozostaną do dyspozycji organizatora.

REGULAMIN - Kliknij aby pobrać regulamin konkursu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY