XI Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła - informacja dla wystawców

XI Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła - informacja dla wystawców

Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza rzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, artystów plastyków oraz producentów naturalnych produktów spożywczych do zaprezentowania swoich wyrobów w czasie jedenastej edycji „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”.

 

Impreza odbędzie się w parku przy Pałacu Mieroszewskich w Będzinie – siedzibie Muzeum Zagłębia w niedzielę 30 czerwca 2019 r. w godzinach od 11.00 do 20.00.

Prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego i ludowego, rzemiosła oraz produktów spożywczych wyrabianych metodami tradycyjnymi będzie połączona z ich sprzedażą. W czasie trwania imprezy wśród wystawców zostanie ogłoszony konkurs „O złoty cyganek”. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Regulaminie „XI Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła” oraz w formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Muzeum Zagłębia w Będzinie.

REGULAMIN UDZIAŁU W XI JARMARKU RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (producenci wyrobów spożywczych, punkty gastronomiczno - handlowe)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (rzemieślnicy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, organizacje pozarządowe)

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY