AKTUALNY REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE

AKTUALNY REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE

Muzeum Zagłębia w Będzinie udostępnia dla zwiedzających obiekty: Zamek, Pałac, Dom Modlitwy Mizrachi, Podziemia będzińskie na zasadach, które zostały poniżej przedstawione w odniesieniu do każdego z obiektów. Wprowadzone ograniczenia wynikają z troski o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników.

ZAMEK
1. Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się na dziedzińcu zamkowym z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
2. W pomieszczeniu kasowym znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
3. Osoby wchodzące do obiektów muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub części odzieży. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 4; Podstawa prawna: § 24 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.1356).
4. W sali ekspozycyjnej może przebywać 10 obcych sobie osób.
5. Pracownicy Zamku kierują ruchem turystycznym w obiekcie w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób ani ich spotykania się na klatce schodowej.
6. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
7. Zwiedzający wpuszczani są do kolejnych sal ekspozycyjnych w chwili gdy pozwala na to ilość przebywających w nich osób.
8. Prosimy o płynne przemieszczanie się między poszczególnymi pomieszczeniami
i zachowywanie bezpiecznej odległości od innych zwiedzających.
9. Istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej dla osób zwiedzających indywidualnie oraz dla grupy zorganizowanej liczącej do 30 osób (np. wycieczka szkolna ).
10. Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
11. W lekcji muzealnej na terenie zamku może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

WIEŻA - PUNKT WIDOKOWY
1. Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się na dziedzińcu zamkowym z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
2. Obowiązuje jedna kolejka do kasy dla zwiedzających Zamek i Wieżę.
3. Przy wejściu do Wieży znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
4. Osoby wchodzące do obiektów muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub części odzieży. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 4; Podstawa prawna: § 24 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.1356).
5. Na punkcie widokowym może maksymalnie 10 osób.
6. Pracownicy obiektu kierują ruchem turystycznym w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób.
7. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
8. Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

PODZIEMIA BĘDZIŃSKIE
1. Zwiedzanie obiektu jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 322677707 wew. 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00), lub pod numerem telefonu: 322674731 (sobota, niedziela, święta w godzinach od 9.00 do 17.00).
2. Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie na Zamku lub przed wejściem do Podziemi – kolejka do kasy ustawia się z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
3. Zwiedzanie obiektu możliwe jest tylko z przewodnikiem, w cenę biletu wliczony jest koszt usługi przewodnickiej.
4. Przy wejściu do obiektu znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
5. Osoby wchodzące do obiektów muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub części odzieży. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 4; Podstawa prawna: § 24 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.1356).
6. Wejście do obiektu w kasku ochronnym. Kaski dezynfekowane są po każdorazowym użyciu przez pracowników obiektu.
7. Do obiektu może wejść grupa 15 obcych sobie osób lub grupa zorganizowana licząca do 30 osób (np. wycieczka szkolna ).
8. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
9. W czasie zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych zwiedzających.
10. Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

DOM MODLITWY MIZRACHI
1. Zwiedzanie obiektu jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 322677707 wew. 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00), lub pod numerem telefonu: 322674731 (sobota, niedziela, święta w godzinach od 9.00 do 17.00).
2. Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie na Zamku lub
w Pałacu lub przed wejściem do Mizrachi – kolejka do kasy ustawia się z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
3. Zwiedzanie obiektu możliwe jest tylko z przewodnikiem, w cenę biletu wliczony jest koszt usługi przewodnickiej.
4. Osoby wchodzące do obiektów muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub części odzieży . Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 4; Podstawa prawna: § 24 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.1356).
5. Do obiektu może wejść 10 obcych sobie osób lub grupa zorganizowana licząca do 20 osób.
6. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
7. W czasie zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych zwiedzających.
8. Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

PAŁAC MIEROSZEWSKICH
1. Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się przed wejściem do obiektu na podjeździe z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
2. W pomieszczeniu kasowym znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
3. Osoby wchodzące do obiektów muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub części odzieży . Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 4; Podstawa prawna: § 24 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.1356).
4. W sali ekspozycyjnej może przebywać 10 osób zwiedzających indywidualnie.
5. Zwiedzanie obiektu rozpoczyna się od parteru – sala wystaw czasowych (wejście przy pomieszczeniu kasowym), następnie zwiedzający kierują się schodami po prawej stronie na piętro, zwiedzają pomieszczenia pałacowe po prawej stronie, kierują się do pomieszczeń na stronę lewą, schodzą na parter schodami po lewej stronie, zwiedzają wystawę archeologiczną. Wystawa etnograficzna „W izbie zagłębiowskiej” nie jest udostępniana do zwiedzania do odwołania ze względów bezpieczeństwa (mała powierzchnia pomieszczeń).
6. Pracownicy Pałacu kierują ruchem turystycznym w obiekcie w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób ani ich spotykania się na klatce schodowej.
7. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
8. Zwiedzający wpuszczani są do kolejnych sal ekspozycyjnych w chwili gdy pozwala na to ilość przebywających w nich osób.
9. Prosimy o płynne przemieszczanie się między poszczególnymi pomieszczeniami i zachowywanie bezpiecznej odległości od innych zwiedzających.
10. Istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej dla osób zwiedzających indywidualnie oraz dla grupy zorganizowanej liczącej do 30 osób (np. wycieczka szkolna).
11. Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
12. W lekcji muzealnej na terenie Pałacu Mieroszewskich może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami czas oczekiwania na wejście do obiektu może ulec wydłużeniu. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do postanowień regulaminu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY