REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE

Muzeum Zagłębia w Będzinie udostępnia dla zwiedzających obiekty: Zamek, Pałac, Dom Modlitwy Mizrachi, Podziemia będzińskie na zasadach, które zostały poniżej przedstawione w odniesieniu do każdego z obiektów. Wprowadzone ograniczenia wynikają z troski o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników.

ZAMEK

 • Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się na dziedzińcu zamkowym z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
 • W pomieszczeniu kasowym znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Osoby wchodzące do obiektu muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 5; Podstawa prawna: § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 367) z późniejszymi zmianami.
 • W obiekcie może przebywać 12 zwiedzających.
 • Pracownicy Zamku kierują ruchem turystycznym w obiekcie w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób ani ich spotykania się na klatce schodowej.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
 • Zwiedzający wpuszczani są do kolejnych sal ekspozycyjnych w chwili gdy pozwala na to ilość przebywających w nich osób.
 • Prosimy o płynne przemieszczanie się między poszczególnymi pomieszczeniami
  i zachowywanie bezpiecznej odległości od innych zwiedzających.
 • Istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej dla 5 osób zwiedzających indywidualnie.
 • Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

 

WIEŻA - PUNKT WIDOKOWY

 • Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się na dziedzińcu zamkowym z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
 • Obowiązuje jedna kolejka do kasy dla zwiedzających Zamek i Wieżę.
 • Przy wejściu do Wieży znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Osoby wchodzące do obiektu muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 5; Podstawa prawna: § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 367) z późniejszymi zmianami.
 • Na punkcie widokowym może przebywać maksymalnie 10 zwiedzających.
 • Pracownicy obiektu kierują ruchem turystycznym w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
 • Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

 

PODZIEMIA BĘDZIŃSKIE

 • Zwiedzanie obiektu jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 322677707 wew. 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00), lub pod numerem telefonu: 322674731 (sobota, niedziela, święta w godzinach od 9.00 do 17.00).
 • Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie na Zamku lub przed wejściem do Podziemi – kolejka do kasy ustawia się z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
 • Zwiedzanie obiektu możliwe jest tylko z przewodnikiem, w cenę biletu wliczony jest koszt usługi przewodnickiej.
 • Przy wejściu do obiektu znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Osoby wchodzące do obiektu muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 5; Podstawa prawna: § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 367) z późniejszymi zmianami.
 • Wejście do obiektu w kasku ochronnym. Kaski dezynfekowane są po każdorazowym użyciu przez pracowników obiektu.
 • Do obiektu może wejść grupa 25 zwiedzających.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
 • W czasie zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych zwiedzających.
 • Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

 

DOM MODLITWY MIZRACHI

 • Zwiedzanie obiektu jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 322677707 wew. 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00), lub pod numerem telefonu: 322674731 (sobota, niedziela, święta w godzinach od 9.00 do 17.00).
 • Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie na Zamku lub
  w Pałacu lub przed wejściem do Mizrachi – kolejka do kasy ustawia się z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
 • Zwiedzanie obiektu możliwe jest tylko z przewodnikiem, w cenę biletu wliczony jest koszt usługi przewodnickiej.
 • Osoby wchodzące do obiektu muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 5; Podstawa prawna: § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 367) z późniejszymi zmianami.
 • Do obiektu może wejść maksymalnie 3 zwiedzających.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
 • W czasie zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych zwiedzających.
 • Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

 

PAŁAC MIEROSZEWSKICH

 • Zwiedzanie obiektu odbywa się po uprzednim zakupieniu biletu w kasie – kolejka do kasy ustawia się przed wejściem do obiektu na podjeździe z zachowaniem odległości 1.5 metra między kolejnymi osobami.
 • W pomieszczeniu kasowym znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym – zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Osoby wchodzące do obiektu muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki. Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy: dzieci do lat 5; Podstawa prawna: § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 367) z późniejszymi zmianami.
 • W obiekcie może przebywać 15 zwiedzających.
 • Zwiedzanie obiektu rozpoczyna się od parteru – sala wystaw czasowych (wejście przy pomieszczeniu kasowym), następnie zwiedzający kierują się schodami po prawej stronie na piętro, zwiedzają pomieszczenia pałacowe po prawej stronie, kierują się do pomieszczeń na stronę lewą, schodzą na parter schodami po lewej stronie, zwiedzają wystawę archeologiczną. Wystawa etnograficzna „W izbie zagłębiowskiej” nie jest udostępniana do zwiedzania do odwołania ze względów bezpieczeństwa (mała powierzchnia pomieszczeń).
 • Pracownicy Pałacu kierują ruchem turystycznym w obiekcie w taki sposób, żeby nie powodować koncentracji osób ani ich spotykania się na klatce schodowej.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń pracowników obiektu.
 • Zwiedzający wpuszczani są do kolejnych sal ekspozycyjnych w chwili gdy pozwala na to ilość przebywających w nich osób.
 • Prosimy o płynne przemieszczanie się między poszczególnymi pomieszczeniami
  i zachowywanie bezpiecznej odległości od innych zwiedzających.
 • Istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej dla 5 osób zwiedzających indywidualnie.
 • Pracownicy Muzeum Zagłębia wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami czas oczekiwania na wejście do obiektu może ulec wydłużeniu. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do postanowień regulaminu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY