Narodowe Czytanie

6 września o godzinie 16:00 w amfiteatrze na wzgórzu zamkowym odbędzie się ogólnopolska akcja czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literatury polskiej ma na celu popularyzację czytelnictwa i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o język polski. W Będzinie organizatorami akcji będzie Muzeum Zagłębia, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16:00. Podobnie jak w roku ubiegłym do wspólnego czytania zaproszono przedstawicieli władz miasta, powiatu, dziennikarzy i animatorów kultury. Dodatkową atrakcją będzie inscenizacja wybranych scen z "Trylogii" przygotowana przez pracowników Muzeum Zagłębia.
 Spotkaniu towarzyszyć też będzie konkurs plastyczny dla najmłodszych oraz występ grupy rekonstrukcyjnej.

Z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, Muzeum otrzymało z Kancelarii Prezydenta okolicznościową pieczęć, która służy do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY