Międzynarodowy Dzień Heraldyki

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Heraldyki. Został on ustanowiony na pamiątkę nadania 10 czerwca 1128 roku herbu Godfrydowi Plantagenetowi.

Heraldyka jest nauką pomocniczą historii, zajmującą się badaniem rozwoju oraz znaczenia herbów. Jako nauka wykształciła się dopiero w początkach XIX wieku, chociaż pierwsze  herbarze pojawiły się już w średniowieczu. Najstarszym znanym herbarzem jest tzw. Herbarz Geldrii, w którym wśród 1755 herbów są ujęte 22 herby polskie. Herbarz ten powstał między 1370 a 1395 rokiem. Pierwszy spis herbów w Polsce wykonał Jan Długosz w latach 1464-1480.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Heraldyki przedstawiamy Państwu herb Ślepowron, którym pieczętował się między innymi ród Mieroszewskich, właścicieli Gzichowa.  Herb ten pojawia się już w dziele Bartosza Paprockiego „Herby Rycerstwa Polskiego”, wydanym w roku 1584. Paprocki początków herbu dopatruje się w roku 1224, kiedy to jest wzmiankowany Wawrzęta de Ślepowrony. 

Opis herbu (wg zasad herladycznych)

W polu niebieskim czarny kruk skierowany w prawo z pierścieniem złotym w dziobie, stojący na krzyżu kawalerskim, który znajduje się na barku srebrnej podkowy. Na hełmie korona szlachecka, na której jest czarny kruk w prawo ze złotym pierścieniem w dziobie. Z hełmu spływają biało-niebieskie labry.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY