Wędrowanie pod znakiem muszli

Droga św. Jakuba to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jedną z wielu dróg – na przykład Via Regia, czyli Drogą Królewską, historycznym szlakiem handlowym biegnącym z Rosji aż po Hiszpanię. Szlak biegnie wzdłuż linii: Wilno, Grodno, Kijów, Lwów, Kraków, Olkusz, Będzin, Wrocław, Drezno, Lipsk, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Akwizgran, Bruksela, Paryż, Orlean, Bordeaux, Pampeluna, Burgos, Santiago de Compostela.


Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba i żółtymi strzałkami. Dlaczego symbolem pielgrzymowania stała się muszla?
Wielu pątników nie kończyło wędrówki w Santiago de Compostela lecz udawało się na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, do miejscowości Fisterra (łac. finis terrae – „koniec ziemi”). W średniowieczu panowało przekonanie że Fisterra to koniec świata, poza którym znajduje się tylko nieprzebyte morze. Po osiągnięciu celu palono szaty w których odbywano wędrówkę i zanurzano się w wodach oceanu co było symbolicznym rozpoczęciem nowego życia. Pątnicy, którzy dotarli do wybrzeży zabierali ze sobą muszle jako pamiątki a zarazem dowód na przebycie drogi.
Bieżący, 2021 rok, jak inne lata, w których uroczystość św. Jakuba Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę, obchodzony jest w Santiago de Compostela jako rok święty (Ano Santo Compostelano). Podobnie, jak było to w latach 2004 czy 2010, jest to czas szczególny dla całej Drogi św. Jakuba w Europie – także w Polsce.
Zachęcamy wszystkich podążających szlakiem żółtej muszli do odwiedzenia leżących na trasie wędrówki obiektów Muzeum Zagłębia – Zamku i Pałacu Mieroszewskich. W sklepikach muzealnych można zakupić pamiątki – magnesy z wizerunkami obiektów i symbolem szlaku św. Jakuba. Mamy nadzieję, że przypadną one do gustu nie tylko pielgrzymom ale i turystom. A może obudzą u Państwa potrzebę przekroczenia progu domu i wyruszenia na wędrówkę… aż na koniec świata?

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY