Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Zagłębia

Przed nami kolejne wydarzenia odbywające się w ramach Europejskich Dni  Dziedzictwa. Zapraszamy w najbliższą sobotę i niedzielę – poniżej przedstawiamy informacje na temat przedmiotu i charakteru spotkań:

18 września 2021 r., sobota, godz. 12.00 – 14.00, Pałac Mieroszewskich

Spacer historyczny: Między tradycją a nowoczesnością, czyli jak jadano nad Czarną Przemszą. Historia przetwórstwa spożywczego na terenie Będzina. Spacer rozpoczyna się w Pałacu Mieroszewskich, gdzie uczestnicy poznają sposoby przetwarzania żywności i jej przechowywania oraz zapoznają się z procesami takimi jak: wyrabianie mąki i kaszy, wypiek chleba, wytwarzanie masła i sera. Dowiedzą się, jak przygotowywano jadło w chłopskiej chacie, będą mieli możliwość obejrzeć dawne narzędzia i utensylia kuchenne oraz poznać ich zastosowanie. Podczas wizyty w pałacowym parku zostanie omówiona produkcja żywności w nowoczesnym gospodarstwie rolnym na przykładzie gzichowskiego folwarku. Kolejna część spotkania poświęcona będzie rozwojowi przemysłu spożywczego w dawnym Będzinie - wędrując ulicami miasta spacerowicze przypomną sobie, jakie zakłady istniały niegdyś na terenie miasta, poznają między innymi historię browarów i informacje dotyczące rozwoju młynarstwa.

19 września 2021, niedziela, godz.12.00 - 13.30, Pałac Mieroszewskich

„Cymes, czulent i makagigi” -  prelekcja poparta prezentacją multimedialną nt. specyfiki  kuchni żydowskiej. Społeczność żydowska w Będzinie przed II wojną światową  stanowiła ponad połowę mieszkańców  miasta. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zwyczaje żywieniowe polskich Żydów. Omówione  zostaną takie zagadnienia jak koszerność, zasady kodeksu dietetycznego , sposób przygotowywania potraw wynikający z nakazów religijnych, typowe potrawy świąteczne i codzienne, przepisy oraz wpływ kuchni żydowskiej na zwyczaje  żywieniowe Polaków. Na koniec uczestnicy udadzą się na krótki spacer śladem Żydów będzińskich,  po czym zwiedzą i dom modlitwy Mizrachi –  jeden z obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY