Zapomniana szósta zwrotka

Kolędy są nieodłącznym elementem świąt. Stwarzają niepowtarzalny nastrój w zimowy czas. Chcemy Państwa zaprosić do wspólnej zabawy - udziału w konkursie Zapomniana szósta zwrotka,  podczas którego można sprawdzić swoją znajomość kolęd.

Szczegóły znajdą Państwo w niżej przedstawionym regulaminie:

 Regulamin konkursu muzealnego Zapomniana szósta zwrotka

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15, 42-500 Będzin.
 2. Celem konkursu jest przypomnienie pięknej tradycji śpiewania kolęd, które przez wieki były nieodłącznym elementem świętowania Bożego Narodzenia oraz promocja wystawy czasowej Gdzie się spełnił cud. Szopka w twórczości Józefa i Karola Lasików oraz Zofii i Edwarda Góreckich.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni zwiedzający wystawę czasową Gdzie się spełnił cud. Szopka w twórczości Józefa i Karola Lasików oraz Zofii i Edwarda Góreckich.
 4. Konkurs trwa od 11 grudnia 2021 r. do dnia 30 stycznia 2022 r.
 5. Konkurs polega na podaniu tytułu kolędy przy właściwym fragmencie (cytacie) zamieszczonym na karcie konkursowej. Zakres tematyczny konkursu współgra z planszami prezentowanymi na wystawie Gdzie się spełnił cud. Szopka w twórczości Józefa i Karola Lasików oraz Zofii i Edwarda Góreckich.
 6. Karty konkursowe są dostępne w sali ekspozycyjnej Pałacu Mieroszewskich (adres: ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin), na której eksponowana jest wystawa czasowa Gdzie się spełnił cud. Szopka w twórczości Józefa i Karola Lasików oraz Zofii i Edwarda Góreckich.
 7. Wypełnioną kartę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu na terenie Pałacu Mieroszewskich. Uczestnicy zobowiązani są do podania na karcie konkursowej pseudonimu i numeru telefonu kontaktowego.
 8. Komisja konkursowa składa się z trzech pracowników Muzeum Zagłębia.
 9. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe, w tym jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia.
 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie ilości przyznanych punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt – maksymalnie można otrzymać 10 punktów. Nagrody zostaną wylosowane według następujących kryteriów: nagroda główna – spośród uczestników, którzy otrzymali od 8 do 10 punktów, wyróżnienia – spośród uczestników, którzy otrzymali od 5-7 punktów.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o wygranej i sposobie odebrania nagrody w okresie od 1.02.2022 r. do 9.02.2022 r.
 12. Nagrodzeni powinni potwierdzić wolę przyjęcia nagrody i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania nagrody oraz opublikowania listy zwycięzców konkursu z podaniem jedynie imienia i nazwiska na stronie internetowej WWW i stronie Facebook organizatora.
 13. Nagrodzone osoby będą zobowiązane do podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Odmowa podania powyższych danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
 14. Prawidłowe odpowiedzi stanowiące rozwiązanie konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Zagłębia: muzeumzaglebia.pl w zakładce aktualności. 
 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 16. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Muzeum Zagłębia w Będzinie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zagłębia w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Gzichowska 15, zwanym dalej Muzeum Zagłębia w Będzinie; tel. 32 267 77 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani /Pana dane osobowe (pseudonim, nr tel.) oraz w przypadku otrzymania nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i umieszczenia listy zwycięzców na stronie internetowej WWW i stronie Facebook organizatora (imię i nazwisko) przetwarzane będą na potrzeby realizacji konkursu Zapomniana szósta zwrotka organizowanego przez: Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania listy zwycięzców w związku z umieszczeniem jej na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie;
 10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY