Święto Chrztu Polski

22 lutego 2019 roku Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski.
Jest to to data umowna. Część historyków przyjmuje, że ceremonia przyjęcia wiary chrześcijańskiej odbywała się w średniowieczu w Wielką Sobotę poprzedzającą Wielkanoc. Wychodząc z tego założenia, uznali że Mieszko przyjął chrzest w Wielką Sobotę, która w 966 roku przypadała 14 kwietnia. Należy podkreślić, że w źródłach nie ma żadnego potwierdzenia dla tej daty, można więc ją traktować wyłącznie symbolicznie.
Wpływ na decyzję Mieszka I o przyjęciu chrztu miała z pewnością zarówno sytuacja zewnętrzna jak i wewnętrzna. Małżeństwo księcia polańskiego z Dobrawą, a następnie jego chrzest przyczyniły się do zawarcia sojuszu z Czechami wymierzonego w, stanowiący zagrożenie dla powstającego państwa piastowskiego, Związek Wielecki. W polityce wewnętrznej przyjęcie chrześcijaństwa miało być środkiem pozwalającym władcy na scalenie ziem w jeden organizm polityczny, wolny od dążeń odśrodkowych. Istotnym elementem nowej religii była skaralizacja władzy książęcej, co wzmacniało pozycję władcy. Tworzące się państwo zostało włączone w europejski krąg kulturowy poprzez przejęcie i adaptację zachodnich koncepcji nowoczesnego państwa– struktury politycznej i administracyjnej, systemu prawnego, obyczajów oraz łaciny jako języka urzędowego. Podnosiło to rangę i znaczenie władcy Polan, także na arenie międzynarodowej. Dzięki temu Bolesław Chrobry - następca Mieszka I traktowany był przez cesarza Ottona III jako partner polityczny równy władcy Niemiec. Chrystianizacja ziem polskich stała się podwaliną do powstania pierwszych ośrodków kultury, którymi były pierwsze klasztory, a wejście w krąg cywilizacji łacińskiej stało się fundamentem do przetrwania państwowości polskiej.
 
 
Zdjęcie: Szkic Chrzest Polski, Włodzimierz Tetmajer, akwarela, 1900, ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY