Ważna data

18. kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, święto ustanowione w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) w celu przybliżenia mieszkańcom różnych krajów znaczenia problematyki dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto historyków, architektów, urbanistów, konserwatorów, historyków sztuki, opiekunów, zarządców i właścicieli obiektów zabytkowych – wszystkich ludzi, którzy podejmują działania na rzecz ratowania zabytków i sprawowania nad nimi właściwej opieki. Obchody święta zwykle związane są z prezentowaniem oraz promocją zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego, organizowane są także wydarzenia których celem jest pokazanie spuścizny kulturowej kraju bądź regionu, jej bogactwa i różnorodności. Przy okazji obchodów święta nagradzane są osoby zasłużone dla ochrony zabytków, ich ratowania, opieki nad nimi i konserwacji. Uroczystości odbywają się w obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO a także w mniejszych ośrodkach, wszędzie tam, gdzie jest dostrzegana potrzeba chronienia dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego - zabytków ruchomych i nieruchomych, a także dziedzictwa niematerialnego - ustnych przekazów i tradycji. Warto wspomnieć że Polska jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Konwencji ochrony dziedzictwa światowego. Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazło się 15 obiektów kulturowych położonych na terenie naszego kraju: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Auschwitz-Birkenau - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945), Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, Średniowieczny Zespół Miejski Torunia, Zamek Krzyżacki w Malborku, manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kościoły Pokoju w Jaworzu i Świdnicy, drewniane kościoły południowej Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa), Park Mużakowski, Hala Stulecia we Wrocławiu, drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (Radruż, Chotyniec, Smolnik, Turzańsk, Powroźnik, Owczary, Kwiatoń, Brunary), kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach oraz Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia.
Muzeum Zagłębia w Będzinie nie znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednak podobnie jak inne instytucje muzealne realizuje zadania ochrony i opieki nad zabytkami, mając w swej pieczy zbiory archeologiczne etnograficzne, związane ze sztuką oraz historyczne, wśród których znajduje się unikalna kolekcja dawnej broni i numizmaty. Muzeum ma pod opieką cztery obiekty: Zamek, Pałac Mieroszewskich, Dom Modlitwy Mizrachi oraz Podziemia będzińskie.
 
 
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY