Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 „Połączeni dziedzictwem”

Zachęcamy wszystkich miłośników historii i kultury do udziału w wydarzeniach, które odbędą się w Muzeum Zagłębia w Będzinie w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

17 września 2022, sobota godz. 14:30 -17:00

„Dworcowe opowieści” - wykład połączony z warsztatami

 Sobotnie spotkanie w Pałacu Mieroszewskich z okazji 30 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa będzie się skupiało wokół tematu będzińskiej kolei, a dokładnie dwóch zabytkowych budynków dworcowych – XIX wiecznego („Nowy Będzin”) i wybudowanego w latach 30. XX stulecia („Będzin Miasto”). Dworcowy układ funkcjonalny sprawiał, że stacja kolejowa stawała się miejscem spotkań podróżnych z różnych zagłębiowskich miejscowości oraz zaborów. Perony były ważnym miejscem uroczystych powitań czy pożegnań, gdzie mieszkańcy manifestowali przynależność do danej grupy.. Będzińskie dworce kryją wiele ciekawostek i o nich oraz o historii budynków opowie prelegentka prezentując jednocześnie archiwalne fotografie. Podczas wykładu popartego prezentacją multimedialną zostaną przedstawione również współczesne zdjęcia wnętrza nieczynnego dworca znanego pod nazwą „Nowy Będzin”, co pozwoli omówić jego problematykę konserwatorską na podstawie badań prowadzonych w obiekcie w 2012 roku.

Następnie zachęcimy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, gdzie będzie można oprawić w formie carte de cabinet archiwalny wizerunek zabytkowego dworca i zabrać pracę na pamiątkę spotkania.

 

18 września 2022 (niedziela), godz. 11:00 14:00, zbiórka na dziedzińcu zamkowym

„Kiedyś w Będzinie - tajemniczy świat Żydów”- spacer historyczny

Dzisiejszych i dawnych mieszkańców Będzina oraz ich potomków mieszkających obecnie w różnych częściach świata łączy wspólne dziedzictwo - miejsca pamięci, dawne miejsca modlitwy, cmentarze oraz judaika w zbiorach muzealnych. Spotkanie przybliżające kulturę i tradycje dawnej społeczności żydowskiej miasta obejmować będzie zwiedzanie domu modlitwy Mizrachi i cmentarza na Górze Zamkowej w Będzinie poszerzone o wątki związane z życiem codziennym i religijnym Żydów. Poruszone zostaną wybrane zagadnienia dotyczące uroczystości rodzinnych, strojów i fryzur ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, zasad kierujących życiem codziennym, dotyczących spożywania posiłków, korzystania z mykwy oraz zwyczajów związanych z pogrzebem (na cmentarzu). Zwiedzający dowiedzą się na przykład dlaczego ortodoksyjne Żydówki noszą peruki i dlaczego ich mężowie mają pejsy, co mają wspólnego ich stroje ze strojem dawnej polskiej arystokracji, co to znaczy, że coś jest koszerne, a co że jest trefne, a także kim jest dybuk. Spacer rozpocznie się na Zamku, gdzie można obejrzeć zbiór judaików będzińskich a zakończy na cmentarzu żydowskim.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY