"Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego"

"Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego"

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie od stycznia br. realizują  projekt pn. „Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”.

Jest on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. W związku z wejściem w końcową jego fazę,serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania projektowe, połączone z wernisażem wystawy fotografii dotyczącej tradycyjnego budownictwa oraz obrzędowości dorocznej
i rodzinnej w Zagłębiu Dąbrowskim.

Na wspomniane spotkanie zapraszamy 28 października o godz. 12.00 do Muzeum Zagłębia w Będzinie (Pałac Mieroszewskich).

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY