Nowa wystawa czasowa na Zamku

W Muzeum Zagłębia prezentujemy nową wystawę planszową: Rozwój przestrzenny Będzina. Została ona przygotowana w związku z 665 rocznicą lokacji miasta na prawie magdeburskim, 100 rocznicą przyłączenia Koszelewa, Ksawery i Warpia i 65 rocznicą podjęcia uchwały o budowie osiedla Syberka.

Przybliża widzom  jego rozwój  od średniowiecza do czasów współczesnych z uwzględnieniem ważniejszych zmian jakie zachodziły w granicach Będzina w XIX i XX wieku. Zaprezentowano na niej informacje o osadach podmiejskich, które powstały w czasie industrializacji, a także o podjętych  przez architekta Mieczysława Szpikowskiego w 1914 roku  działaniach  zmierzających do rozszerzenia granic zabudowy miejskiej.  Wystawę można zwiedzać na zamku będzińskim  od 8 listopada  2022 roku do 6 czerwca 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY