104 Rocznica odzyskania niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest ważnym wydarzeniem dla każdego Polaka, jest również najważniejszym polskim świętem państwowym w roku.
11 listopada został ustanowiony uroczystym Świętem Niepodległości ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. , która wiązała ten dzień „po wsze czasy z (…) z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny”.


Symbolicznie uznano, że to właśnie 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, choć w rzeczywistości był to proces złożony, a jednoznaczne wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. Formalnie niepodległość Królestwa Polskiego została ogłoszona 7 października. Święto zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Po kapitulacji Niemiec 11 listopada na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. W tym dniu Marszałek Piłsudski, po powrocie z więzienia w Magdeburgu, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po jego negocjacjach z Centralną Radą Żołnierską 11.11.18 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, stacjonujący w Warszawie. Dzień później, 12.11.1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich.
Naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości w dniach 10 i 11 listopada 1918 r., a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY