25 marca dniem pamięci o biskupie Adamie Śmigielskim – Honorowym Obywatelu Miasta Będzina

Urodził się 24.12.1933 r. w Przemyślu. Studia teologiczne i filozoficzne odbył w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Jerozolimie.

W 1992 r. objął nowo utworzoną Diecezję Sosnowiecką jako pierwszy biskup Zagłębia Dąbrowskiego. Uczestniczył w wielu wydarzeniach ważnych dla mieszkańców Będzina takich jak „Ogólnopolski Festiwal kolęd i pastorałek”, „Będzińskie wigilie” oraz kwesty „Ratujmy zabytki naszego cmentarza”. Zmarł 7.10.2008 r. Rada Miejska w Będzinie uchwałą Nr XIV/137/2007 z dnia 24.09.2007 r na XIV sesji nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Będzina doktorowi Adamowi Śmigielskiemu, Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej. 25 marca został ustanowiony Dniem Pamięci Biskupa Adama Śmigielskiego.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY