Koronacja Kazimierza Wielkiego

W niedzielę, 25 kwietnia 1333 roku, na Wawelu, odbyła się koronacja Kazimierza Wielkiego oraz jego żony Aldony Anny Giedyminówny, księżniczki litewskiej. Obejmując tron Kazimierz liczył 23 lata.

Przed młodym władcą stało niebagatelne zadanie przezwyciężenia różnic między rywalizującymi ze sobą Wielkopolską, a Małopolską, które dodatkowo były rozdzielone ziemiami łęczycką i sieradzką, pozostającymi we władaniu Władysława Garbatego i Przemysława z kujawskiej linii Piastów.  Uroczystego namaszczenia i nałożenia korony w katedrze na Wawelu dokonał arcybiskup gnieźnieński Janisław - ten sam, który koronował Władysława Łokietka. Ważnym wydarzeniem było przedłużenie rozejmu z krzyżakami. Umożliwiło to Kazimierzowi przeprowadzenie reform i odbudowę Królestwa Polskiego. Dzięki swoim działaniom otrzymał przydomek Wielkiego.  

 

Wizerunek Kazimierza: źródło: Biblioteka Cyfrowa Polona

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY