Europejskie Dni Archeologii (II)

W drugim dniu Europejskich Dni Archeologii prezentujemy zabytek z okresu wczesnego średniowiecza:

We wrześniu 1949 roku, podczas budowy drogi na odcinku Grodziec –Boleradz pracownicy natrafili na cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza. W miejscu prowadzonych robót budowlanych natrafiono na pochówki szkieletowe. Jeden z nich wyróżniał się wyposażeniem. W grobie miały znajdować się, oprócz miecza, również inne elementy depozytu grobowego, takie jak nóż oraz fragmenty okucia wiadra.

Kim był wojownik, którego pochowano w tym miejscu? Na pewno był kimś ważnym dla tutejszej społeczności. Świadczy o tym fakt złożenia w grobie miecza, który był bardzo cennym przedmiotem. Na podstawie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na początku lat 50-tych na terenie cmentarzyska w Grodźcu przez Kazimierza Smutka z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu (dzisiejsze Muzeum Narodowe), należy przyjąć, że nasz wojownik przebywał na tych terenach w przedziale czasowym od II poł. X w. do końca XI w. Natomiast według typologii mieczy wczesnośredniowiecznych dla terenów Skandynawii należy ten czas datować na X w. Na podstawie analizy pochówków niemalże pewne jest, że był to człowiek wyznania chrześcijańskiego. Mimo wielu niewiadomych pewne jest to, że był to człowiek o wysokim statusie społecznym. Możliwe, że był związany z grodem obronnym, budowanym wówczas na szczycie wzgórza zamkowego w Będzinie.
A może przybył w te strony na chwilę z powierzoną misją? Nie wiemy i pewnie długo pozostanie to w sferze domysłów badaczy.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zabytku w Muzeum Zagłębia w Będzinie na jednej z naszych ekspozycji.

 

 

 

Bibliografia:

Rogaczewska A. Archeologia pogranicza małopolsko-górnośląskiego w rejonie Będzina (w:) Sperka J. (red.) Będzin 1358-2008 t. II, Będzin 2008

Sarnowska W. Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce (w:) W. Antoniewicz (red.) Światowit t. XXI, Warszawa 1955

Strzyż P. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce (w:) Acta Archaeologica Lodziensia
nr 52, Łódź 2006

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY