ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na cześć wielkiego zwycięstwa Armii Polskiej nad wojskami bolszewickimi w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.

Bitwa toczyła się w dniach od 13 do 23 sierpnia 1920 roku.

15 sierpnia w godzinach nocnych, oddziały 21 Dywizji Strzelców Podhalańskich rozpoczęły forsowanie rzeki Wieprz, co było początkiem polskiej kontrofensywy.

Z tego powodu obchody Święta Wojska Polskiego celebrujemy właśnie dnia 15 sierpnia.

16 sierpnia 1920 roku atakujące z linii rzeki Wieprz oddziały polskie, rozbiły Grupę Mozyrską, osłaniającą lewe skrzydło nacierających na Warszawę bolszewików.

Umożliwiło to wyjście na tyły wojsk sowieckich. Zagrożeni całkowitym okrążeniem Rosjanie rozpoczęli odwrót, który zmienił się w wielu przypadkach w paniczną ucieczkę.

Skala zwycięstwa była ogromna.

Straty sowieckie wyniosły około 25 tysięcy zabitych i 66 tysięcy wziętych do niewoli.

Jakiekolwiek plany Lenina o dotarciu do Niemiec i przeniesieniu rewolucji bolszewickiej na teren Europy zachodniej, stały się niemożliwe do wykonania.

Wspominając tamte czasy, nie zapomnijmy o udziale naszego 11 Pułku Piechoty Ziemi Będzińskiej w wojnie przeciwko bolszewikom. Jednostka sformowana 23 stycznia 1919 roku w 80 procentach składała się z mieszkańców Będzina, Grodźca, Dąbrowy, Zawiercia oraz Powiatu Będzińskiego.

W lutym 1920 roku pułk przeniesiony został do Krakowa. Tam dowództwo nad nim objął mjr. Aleksander Zawadzki. Następnie jednostka przetransportowana została do Równego, na front walki z Rosja Sowiecką. Pułk uczestniczył w bitwach pod Równem, Białą Cerkwią, nad Styrem i Bugiem. Dnia 6 sierpnia pułk stoczył zażarty bój pod Dorohuskiem, w obronie przeprawy przez rzekę Bug.

W czasie Bitwy Warszawskiej żołnierze 11 Pułku Piechoty prowadzili działania osłaniające południową flankę Grupy Szturmowej Wojska Polskiego, atakującej znad linii rzeki Wieprz sowiecką Grupę Mozyrską. Od końca sierpnia pułk przeszedł do ofensywy w kierunku wschodnim. Swój szlak bojowy w wojnie 1920 roku zakończył w miejscowości Sarny. Mieszkańcy Zagłębia nie zapomnieli o zasługach swoich żołnierzy. 11 czerwca 1933 roku na Placu 3 Maja w Będzinie odsłonięto pomnik „Poległym Obrońcom Ojczyzny-Żołnierzom 11 pułku piechoty”. 

 

Odsłonięcie pomnika, 11czerwca 1933 r. ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

 

Dowództwo 11 PP, Będzin Plac 3 Maja, w tle widoczna brama do przejścia na ulicę Kołłątaja oraz szyld pralani Otylia, 1921 r., ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie 

 

Będzińska Nike, fot. H. Poddębski, 1934 r., zbiory NAC

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY