Konstytucja 3 Maja

Dziś obchodzimy święto szczególne dla wszystkich Polaków.
233 lata temu, 3 maja 1791 r. postępowa część szlachty uchwaliła na Sejmie Wielkim pierwszą w historii Polski ustawę zasadniczą.

Od dnia jej ustanowienia znana jest ona pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Choć obowiązywała tylko czternaście miesięcy, była ostatnią próbą naprawienia ustroju państwowego i uratowania Polski przed upadkiem. Zmiany, które wprowadzała, zrywały z dotychczasowymi tradycjami demokracji szlacheckiej. Konstytucja przywracała bowiem monarchię dziedziczną, zapewniała opiekę chłopom, likwidowała liberum veto. Klęska w wojnie z Rosją przekreśliła plany głębokich reform, ale sama Konstytucja 3 Maja do dnia dzisiejszego pozostaje symbolem patriotyzmu, walki o wolność i dążeń do przywrócenia państwu polskiemu dawnej świetności.

 

Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1767 r., awers i rewers, ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

 

 

Przypinka patriotyczna "Dar narodowy 3-go Maja", 1927 - 1939 r., ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY