Amnestia w Bibliotece

Amnestia w Bibliotece

Skorzystaj z okazji i nie płać kary!

Będzińska książnica informuje, że w grudniu każdy Czytelnik może uregulować zobowiązania wobec biblioteki i zwrócić zaległe książki oraz inne materiały biblioteczne bez ponoszenia konsekwencji regulaminowych.

To efekt ogłoszonej właśnie amnestii, której celem jest odzyskanie zbiorów od mało zdyscyplinowanych Czytelników, którzy z powodu choroby, wyjazdu lub innych życiowych sytuacji nie oddali książek w regulaminowym terminie. Biblioteka pragnąc odzyskać przetrzymywane - czasem nawet przez kilka lat- zbiory postanowiła dać czytelnikom wyjątkową szansę oddania zbiorów bez ponoszenia kary finansowej. Wystarczy książki i inne materiały biblioteczne oddać bezpośrednio w siedzibie Biblioteki Głównej ul. Piłsudskiego 39 lub w jednej z 6 Filii na terenie miasta. Zwrotu wypożyczonych książek można dokonać także przesyłką pocztową.

Amnestia będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY