DZIAŁ EDUKACJI - mgr Agnieszka Milka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. ZAMEK BĘDZIŃSKI JAKO PRZYKŁAD ŚREDNIOWIECZNEJ BUDOWLI OBRONNEJ

SPACER WOKÓŁ ZAMKU, W TRAKCIE KTÓREGO UCZESTNICY POZNAJĄ HISTORIĘ ZAMKU ORAZ CECHY OBRONNE OBIEKTU.

2. LEGENDY BĘDZIŃSKIE

W CZASIE ZAJĘĆ UCZNIOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z LEGENDAMI, HISTORIĄ LOKALNĄ I WYBRANYMI ZAGADNIENIAMI Z ZAKRESU HISTORII KULTURY POLSKIEJ. ZWIEDZAJĄ WYSTAWĘ WNĘTRZ STYLOWYCH W PAŁACU MIEROSZEWSKICH, PARK PRZYPAŁACOWY, A NASTĘPNIE UDAJĄ SIĘ NA SPACER WOKÓŁ ZAMKU, GDZIE OMAWIANE SĄ KOLEJNE LEGENDY BĘDZIŃSKIE.

DZIAŁ ETNOGRAFII - mgr Anna Góra
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. OBRZĘDY DOROCZNE W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM

OMÓWIENIE CYKLU OBRZĘDÓW DOROCZNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI PÓR ROKU, ŚWIĘTAMI KOŚCIELNYMI I KALENDARZEM OBRZĘDOWYM. LEKCJA WZBOGACONA PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ.

2. CO DAWNIEJ NOSILI NASI PRADZIADKOWIE

W RAMACH ZAJĘĆ UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ JAKIE STROJE NOSZONO DAWNIEJ, ORAZ Z JAKICH MATERIAŁÓW WYKONYWANO ODZIEŻ NOSZONĄ NA CO DZIEŃ, A TAKŻE OD ŚWIĘTA. W RAMACH LEKCJI ZOSTANIE DOKŁADNIE OMÓWIONY TAKŻE STRÓJ LUDOWY WYSTĘPUJĄCY NIEGDYŚ W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM. DLA MŁODSZYCH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANA ZOSTAŁA CZĘŚĆ PLASTYCZNA. LEKCJA WZBOGACONA PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ.

3. ZWYCZAJE I OBRZĘDY RODZINNE

PODCZAS LEKCJI UCZESTNICY ZAPOZNAJĄ SIĘ ZE ZWYCZAJAMI, OBRZĘDAMI I WIERZENIAMI ZWIĄZANYMI Z CHRZTEM, ŚLUBEM I POGRZEBEM. WYKŁAD W OPARCIU O PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ.

4. MIĘDZY MEDYCYNĄ A MAGIĄ – LUDOWE SPOSOBY LECZENIA

ZAJĘCIA PRZYBLIŻĄ UCZESTNIKOM METODY LECZENIA STOSOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW XIX I XX WIECZNEJ WSI. POKAŻĄ RÓŻNICE MIĘDZY RACJONALNYMI METODAMI ZIELARSKIMI ORAZ ZABIEGAMI I ZALECENIAMI MAGICZNYMI. W RAMACH ZAJĘĆ UCZESTNICY ZOSTAJĄ ZAPOZNANI Z ELEMENTAMI LUDOWEGO ZIELNIKA A TAKŻE SPOSOBAMI ZWALCZANIA WYBRANYCH DOLEGLIWOŚCI. ZAJĘCIA WZBOGACONE PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ.

5. CZEGO BALI SIĘ NASI PRADZIADKOWIE

CZEGO DAWNIEJ BALI SIĘ LUDZIE? KIM BYLI: UTOPIEC, ZMORA, CZY SKARBNIK? W RAMACH ZAJĘĆ W PRZYSTĘPNY I ATRAKCYJNY SPOSÓB ZOSTANĄ PRZYBLIŻONE ZAGADNIENIA DEMONOLOGII LUDOWEJ. DLA DZIECI PRZEWIDZIANA ZOSTAŁA CZĘŚĆ WARSZTATOWA, W KTÓREJ KAŻDE WYKONA SWOJEGO STRACHA.

6. ZWYCZAJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE

7. ZWYCZAJE I OBRZĘDY WIELKANOCNE

8. WRÓŻBY ANDRZEJKOWE I KATARYNKOWE- PODCZAS ZAJĘĆ UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W TRADYCYJNYCH WRÓŻBACH ANDRZEJKOWYCH I KATARYNKOWYCH

DZIAŁ ARCHEOLOGII - mgr Aleksandra Rogaczewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. ZIEMIA KSIĘGĄ PRZESZŁOŚCI

LEKCJA PRZYBLIŻA  UCZESTNIKOM PROBLEMATYKĘ ARCHEOLOGICZNĄ. NA WYSTAWIE „W ŁUŻYCKIEJ OSADZIE I ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE” POZNAJĄ ODLEGŁĄ PRZESZŁOŚĆ SWEGO REGIONU. NASTĘPNIE W SALI LEKCYJNEJ OMAWIANE SĄ PODSTAWY ROZWOJU CYWILIZACJI I WIODĄCE KULTURY NA PRZYKŁADZIE AUTENTYCZNYCH ZABYTKÓW. LEKCJA DOSTOSOWANA JEST DO WIEKU UCZESTNIKÓW. STARSI ZAPOZNAJĄ SIĘ DODATKOWO Z INSTYTUCJAMI I PIŚMIENNICTWEM ARCHEOLOGICZNYM W POLSCE.
WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA ARCHEOLOGII

2. ŚREDNIOWIECZNY BĘDZIN – ROZWÓJ TERYTORIALNY I HISTORYCZNY Z PODKREŚLENIEM TEMATYKI OBRONNOŚCI

LEKCJA TERENOWA POMYŚLANA JAKO NIEŚPIESZNY SPACER UCZESTNIKÓW PO TERENIE DAWNEGO GRODZISKA NA GÓRZE ZAMKOWEJ I STAREGO MIASTA.

3. JAK WYTWARZANO NARZĘDZIA KRZEMIENNE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH EPOKI KAMIENIA NA STANOWISKACH ZIEMI BĘDZIŃSKIEJ

4. SIEMONIA W PRADZIEJACH

5. OSADY LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ NA PODSTAWIE ZNALEZISK Z GÓRY ZAMKOWEJ W BĘDZINIE I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC

6. WIELKIE CMENTARZYSKA LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ Z EPOKI PÓŹNEGO BRĄZU I WCZESNEGO ŻELAZA W OKOLICACH DZISIEJSZEGO BĘDZINA

7. POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZNEGO BĘDZINA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH

LEKCJA TERENOWA W FORMIE SPACERU PO GRODZISKU W PARKU NA GÓRZE ZAMKOWEJ I BĘDZIŃSKIEJ STARÓWCE POŁACZONEGO Z OPOWIEŚCIĄ O POZOSTAŁOŚCIACH BĘDZIŃSKIEGO ŚREDNIOWIECZA.

8. OSADY WCZESNOŚREDNIOWIECZNE PRZY STARYM SZLAKU HANDLOWYM KRAKÓW – WROCŁAW NA TERENIE DZISIEJSZEGO ZAGŁĘBIA

ZAJĘCIA W SZKOŁACH

1. GRÓD BĘDZIŃSKI W ŚREDNIOWIECZU

2. KULTURA ŁUŻYCKA NA TERENIE DZISIEJSZEGO ZAGŁĘBIA

3. ZAWÓD: ARCHEOLOG

DZIAŁ SZTUKI - mgr Małgorzata Hałasik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. HISTORIA KOMIKSU I KRÓLEWSKIE OPOWIEŚCI

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE KSIĄŻKA NIE OGRYWA JUŻ DOMINUJĄCEJ ROLI W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH. JEJ FUNKCJĘ, W DUŻEJ MIERZE, PRZEJĘŁY NIETYPOWE FORMY SZTUKI, KTÓRE ŁĄCZĄ ZASADY WIZUALNOŚCI I NARRACYJNOŚCI, DLATEGO EDUKATOR PODCZAS PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ PRZEDSTAWI UCZESTNIKOM POSTAĆ I ŻYCIE  KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA POMOCĄ WYJĄTKOWEGO GATUNKI SZTUKI JAKIM JEST  KOMIKS. W CZASIE CIEKAWEJ PRELEKCJI UCZESTNICY POZNAJĄ KORZENIE KOMIKSU, ZASADY JEGO TWORZENIA, SŁAWNYCH RYSOWNIKÓW I ICH DZIEŁA. DRUGA CZĘŚĆ ZAJĘĆ BĘDZIE ZREALIZOWANA W FORMIE WARSZTATÓW. UCZNIOWIE SAMODZIELNIE, NA PODSTAWIE WCZEŚNIEJ OMÓWIONYCH ZASAD, STWORZĄ KADRY KOMIKSU DO PRZECZYTANEJ PRZEZ EDUKATORA HISTORYJKI.

2. JAK WYGLĄDALI NASI PRZODKOWIE? -  HISTORIA PORTRETU

PORTRET JEST TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATÓW W SZTUKACH PLASTYCZNYCH, DLATEGO PODCZAS PRELEKCJI UCZESTNICY ZAJĘĆ POZNAJĄ ZNACZENIE SŁOWA PORTRET ORAZ JEGO WIELORAKIE FUNKCJE I TYPY OD STAROŻYTNOŚCI DO XX W. PRZEKAZANA WIEDZA ZOSTANIE POPARTA PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ZBUDOWANĄ NA PRZYKŁADACH WYBITNYCH DZIEŁ SZTUKI MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO.  W DRUGIEJ CZĘŚCI ZAJĘĆ ZOSTANĄ ZREALIZOWANE WARSZTATY, PODCZAS KTÓRYCH KAŻDY UCZEŃ WYKONA PORTRET SWOJEJ KOLEŻANKI/KOLEGI TYPU SILHOUETTE. NA ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA, DZIECI POSIADAJĄCE JUŻ NIEZBĘDNE INFORMACJE, WRAZ Z EDUKATOREM PRZEPROWADZĄ ANALIZĘ PORTRETÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MUZEUM ZAGŁĘBIA.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY