Konkurs „Logo na 60-lecie Muzeum Zagłębia” bez zwycięzcy.

Konkurs na projekt graficzny „Logo na 60-lecie Muzeum Zagłębia” nie został rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa, złożona z pracowników merytorycznych Muzeum Zagłębia oceniła nadesłane prace zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków Regulaminu, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, łatwość konwersji na różne media oraz szeroki zakres skali reprodukcji. Żadna z nadesłanych propozycji nie spełniła wszystkich wymaganych założeń, w związku z tym Komisja Konkursowa nie wybrała zwycięzcy, a tym samym nagroda przewidziana w Konkursie nie została przyznana.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY