Historyczna Jaćwież to kraina położona na terenach od linii Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie po koryto rzeki Niemen na północy i wschodzie i dorzecze Biebrzy na południu.

W okresie wczesnego średniowiecza była zamieszkiwana przez Jaćwingów – najpotężniejsze z plemion pruskich. Jaćwiescy wojownicy konni często pojawiali się w źródłach pisanych z epoki jak choćby w kronikach staroruskich, pismach Piotra z Dusburga czy u Wincentego Kadłubka. Jednakże klęski wojenne zadane przez sąsiadów doprowadziły do znacznego wyludnienia krainy, która w rezultacie uległa w XV w. podziałowi między zakon krzyżacki i księstwo litewskie. I tak potężne niegdyś plemię popadło zwolna w  zapomnienie. Sytuację tą odmieniły prowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne. Jednym z ich plonów jest ekspozycja: „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”, która w nadchodzących miesiącach będzie prezentowana w naszym muzeum. Na wystawie zobaczymy broń, ozdoby a także przedmioty codziennego użytku, którymi przed wiekami posługiwali się przedstawiciele tego wojowniczego plemienia. Dzieje badań nad Jaćwingami i powstania samej ekspozycji przybliżą Państwu kuratorzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się 3 października o godz. 17.00 w Pałacu Mieroszewskich. Serdecznie zapraszamy.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY