Przywilej Stefana Batorego dla miasta Będzina.

Prezentowany zabytek tygodnia to przywilej Stefana Batorego dla miasta Będzina. Powstał on w 1579 roku.

Dokument został spisany w języku łacińskim na pergaminie dwukrotnie szlifowanym. Użyto przy tym brązowego atramentu żelazowo – galusowego. Charakteryzuje się on tym, że starzeje się nieznacznie wolniej w porównaniu do atramentów zawierających jedynie barwniki oraz bez zniszczenia podłoża nie można go usunąć.
Przywilej Stefana Batorego został uwierzytelniony pieczęcią opłatkową. Ciasto, w postaci opłatka nakładane na papier i zabezpieczone drugim, mniejszym papierem po zwilżeniu dobrze odciskało pieczęć. Używanie opłatka pojawiło się równocześnie z lakiem i znika dopiero na przełomie XVIII i XIX w.
W 2013 r. przywilej został poddany konserwacji i ponownie znajduje się w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie.Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY