W dniu 25 kwietnia 2015 r. Muzeum Zagłębia w Będzinie wzięło udział w festiwalu edukacyjnym Nowe Inspiracje - "WOM" 2015 w Katowicach.

Na Festiwalu edukacyjnym Nowe Inspiracje organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach poza obszerną ofertą edukacyjną wydawców podręczników można było znaleźć stoiska różnych instytucji.

Muzeum Zagłębia w Będzinie prezentowało i promowało na festiwalu swoje obiekty oraz Miasto Będzin. Informowaliśmy o możliwości zwiedzania obiektów a także zachęcaliśmy obecnych na targach nauczycieli do udziału w naszych lekcjach muzealnych. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, z których zdecydowana większość wyraziła chęć odwiedzenia Muzeum Zagłębia a także udziału w organizowanych przez nas lekcjach muzealnych.


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY