Obraz św. Trójca.

Olej na płótnie. Obraz przeszedł konserwację w 1986 r. w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Sosnowcu – Zagórzu. 

Sformułowano dwie hipotezy dotyczące okoliczności w jakich obraz trafił do rodziny darczyńcy. Pierwsza zakłada, że obraz został uratowany w czasie pożaru kościółka Św. Tomasza przez pradziadka darczyńcy, byłego radnego miasta Będzina.


Według drugiej hipotezy obraz został ofiarowany dziadkowi darczyńcy i innym radnym miasta Będzina w podziękowaniu za wyremontowanie kościoła św. Trójcy. W formie rewanżu za udzielone wsparcie (w tym finansowe) proboszcz parafii miał polecić miejscowemu malarzowi wykonanie 5 kopii obrazu „św. Trójcy”, aby w ten sposób wynagrodzić okazaną pomoc.  Przyjmuje się, że obraz powstał w latach 1775-1805.

Obraz przedstawia dwie postacie:  z lewej strony Jezusa Chrystusa, trzymającego w prawej ręce drewniany krzyż a z prawej Boga Ojca, wskazującego lewą ręką na okrąg –kulę.
W okrąg zostało wmalowane votum - twarze kobiety i mężczyzny ze skrzydełkami na wysokości szyi. Nad głowami Boga i Jezusa rozpościera się Oko Opatrzności.
W pomarańczowy trójkąt wrysowane zostało granatowe koło, z jasnymi promieniami, na którego tle został umieszczony wizerunek gołębia z rozpostartymi skrzydłami. Tło obrazu stanowią skłębione chmury.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY