Zabytki są jak ludzie, po latach też potrzebują opieki i swoistego leczenia. Ci osobliwi pacjenci trafiają do pracowni konserwatorskich, gdzie z dolegliwości są leczeni poprzez czasochłonne zabiegi.

 Dzieła sztuki w naszym muzeum, które cieszą oczy zwiedzających swą dobrą kondycją i pięknem są systematycznie poddawane pracom konserwatorskim. Obecnie na wystawie stałej „Stylowe wnętrza” można podziwiać pracę dyplomowanego konserwatora Pani Barbary Wójtowicz-Flądro, która żmudną pracą przywróciła świetność portretowi starszej pani (olej na płótnie, autor nieznany – XIX w.) oraz bogato zdobionej dziewiętnastowiecznej sztaludze. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z przebiegu prac w pracowni Barbary Wójtowicz-Flądro.

Obraz odznaczał się brakami w warstwie malarskiej na całej powierzchni oraz dużymi zabrudzeniami. Retusz obrazu polegał na scaleniu estetycznym warstwy malarskiej, uzupełnieniu braków oraz oczyszczeniu. Poniższe zdjęcia pokazują stan przed i po konserwacji.

 

 

Efekt końcowy pracy konserwatora

 

 

Drewniana dziewiętnastowieczna sztaluga posiadała liczne ubytki, które zostały uzupełnione specjalnymi kitami. Następnie konserwator uzupełnił malunki i dokonał naprawy technicznej. Poniżej prezentujemy dokumentacje fotograficzną pokazującą stan z przed i po konserwacji.

 

 

 Efekt końcowy pracy konserwatora

 

 

cdn. prezentacji przywróconych do dobrego stanu dzieł sztuki.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY