Kalendarium 14 sierpnia 2015 r.

1018 - w czasie wyprawy na Ruś Bolesław Chrobry zdobył Kijów
1385 - w Krewie podpisano akt unii pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Litewskim

akt_uni
1914 - w czasie I wojny światowej Niemcy wkroczyli do Zagłębia Dąbrowskiego, a Będzin uczynili ośrodkiem zarządzania
1914 - wielki książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow wydał manifest zawierający obietnicę zjednoczenia pod berłem cara ziem polskich z trzech zaborów i nadania im autonomii
1942 - podczas likwidacji getta w Krzemieńcu Niemcy rozstrzelali 1500 osób
1980 - rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu. Stanęła Stocznia Gdańska

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY