Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych klas od IV do VI na bezpłatne zajęcia pt. "Tańce dawne".

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką dawnego tańca i obyczajami towarzyszącymi temu tematowi. Zainteresowani nauczą się m.in. francuskiego tańca "de Lavandieres" popularnego w średniowieczu i renesansie. Splendoru zajęciom doda Sala Balowa Pałacu Mieroszewskich, w której odbędą się warsztaty.
W pierwszej części spotkania prowadzący przybliży temat historii tańca za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej.

Oferta dotyczy tylko miesiąca września.
Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Hałasik
Dział Sztuki Muzeum Zagłębia w Będzinie
tel. 32 267 77 07 wew. 26
Zapraszamy do wspólnej zabawy

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY