We wrześniu zabytkiem miesiąca jest fotografia albuminowa - gabinetowa z początku XX w.

 

Bardzo często w zbiorach muzeów znajdują się fotografie wykonane na papierze albuminowym. Fotografie tego typu nazywane są albuminami (ang. allbumen prints) i pochodzą z II połowy XIX w. oraz początków XX w. Papierów albuminowych używano w dawnych warsztatach fotograficznych. Robiono na nich odbitki, które cieszyły się dużą popularnością, ponieważ były tanie. Albuminę* stosowano do sporządzania negatywów szklanych, ale najliczniejszą grupę materiałów fotograficznych, gdzie wykorzystywano albuminę, stanowią odbitki na papierach. Odbitki albuminowe były przycinane, a następnie podklejane w całości na podłożu tekturowym. Przyklejano je klajstrem skrobiowym. Po wyschnięciu fotografie przepuszczano przez specjalne walce, aby usunąć nierówności.
Naklejanie fotografii albuminowej na tekturkę lub kartonik nie było zabiegiem czysto technicznym. Podłoże tekturowe stawało się miejscem na reklamą zakładu fotograficznego, w którym powstały zdjęcia. Na marginesach kartoników właściciel warsztatu zamieszczał swoją nazwę, często tłoczonymi złotymi literami. Natomiast na rewersie stosowano ozdobne papiery, czasami z delikatną fakturą i wzorem. Eleganckie wykonanie fotografii w ekskluzywnym formacie tzw. gabinetowym (cabinet card) podnosiło znacznie cenę zdjęcia. W naszych zasobach posiadamy wiele tego typu fotografii z różnych zakładów fotograficznych działających na terenie ziem należących do Królestwa Polskiego i innych zaborów.
Jako zabytek miesiąca prezentujemy fotografię z częstochowskiego warsztatu M. Arbus i Synowie posiadającego filię w Będzinie przed I wojną światową. Fotografia jest w eleganckim formacie gabinetowym z tłoczoną sygnaturą zakładu. Na rewersie znajduje się reklama firmy oraz tajemniczy napis:
Zaszczyceni podarunkiem
JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI NASTĘPCY TRONU WIELKIEGO KSIĘCIA
Michała Aleksandrowicza

Kim była para młodych ludzi pozująca w atelier - chyba na zawsze już pozostanie tajemnicą.

*Albuminy to białka proste należące do grupy białek globularnych. Są to najprostsze białka o niewysokich masach cząstkowych. Występują m.in. w mleku. Albuminowanie papieru to znaczy nanoszenie albuminy na powierzchnię papieru - jest to proces złożony.

Fotografia na której jest para ludzi z częstochowskiego warsztatu posiadającego filię w Będzinie przed I wojną światową.

reklama firmy

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY