10 września 2015 roku w Muzeum Zagłębia odbył się wernisaż wystawy czasowej pt. „Malarstwo to moje drugie Ja”.

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt prac  Henryki Janiny Orzeł układających się w barwną  opowieść o pięknie otaczającej nas  natury.  
Na wstępie Małgorzata Hałąsik z Działu Sztuki Muzeum Zagłębia przywitała licznie przybyłych do Pałacu Mieroszewskich gości – przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kulturalnych oraz bliskich i przyjaciół artystki ze stowarzyszeń kulturalnych, których pani Henryka jest aktywnym członkiem.
Następnie kurator wystawy  scharakteryzowała twórczość artystki. Henryka Janina Orzeł jest Zagłębianką – tworzy i mieszka w Dąbrowie Górniczej. Malarstwem interesuje się od młodzieńczych lat. Pierwsze prace plastyczne tworzyła za pomocą węgla i ołówka. Były to głównie rysunki części twarzy i portrety, co pozwalało ćwiczyć kreskę.
Początkowo umiejętności nabywała i kształciła pod kierunkiem Sylwii Nowak instruktorki malarstwa w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej . Obecnie swój warsztat rozwija w pracowni malarstwa sztalugowego, którą prowadzi Romuald Korus w Ośrodku Kultury w Będzinie. Artystka należy do dwóch będzińskich stowarzyszeń - Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
i Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia oraz do Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Jej obrazy prezentowane były dotychczas na wystawach indywidualnych
i zbiorowych między innymi w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Będzinie i Rybniku.

Prezentowane na ekspozycji  prace świadczą o wielkiej wrażliwości artystki na urodę otaczającego nas świata. Przeważają pejzaże, namalowane o różnych porach roku. Obrazy pozwalają poczuć klimat i specyfikę zwiedzonych przez Malarkę miejsc, czego przykładem mogą być najnowsze trzy płótna z cyklu „Impresje greckie”. Miejsca wykreowane na płótnach, papierze czy płycie niewątpliwie były przez artystkę odwiedzone oraz zapamiętane a następnie stały się materią malarską budzącą zachwyt widza.
Spotkanie uświetnił występ Piotra Wacłwika, który zagrał kilka utworów na violi da gamba - instrumencie dawnym zbliżonym do dzisiejszego kontrabasu. Muzyk nie tylko zagrał, ale też zaciekawił publiczność barwnymi opowieściami o nietypowym instrumencie, który cieszył się ogromna popularnością w epoce renesansu i baroku.
Wystawę można będzie zwiedzać w naszym Muzeum do 10 października
2015 r.
Serdecznie zapraszamy.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY