Utracone dziedzictwo, jako temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, stało się między innymi przyczyną do wędrówki śladami Będzińskich Żydów, którzy na stałe wpisali się w historię regionu.


O ich niepodważalnej obecności, tak silnie akcentowanej w tradycji Będzina,  przekonywała dnia 12.09. przybyłych gości historyk – Karolina Stolorz.
Podróż tropem symboli, manifestujących judaistyczną skalę miasta, ujawniła zarówno dziedzictwo materialne jak i niematerialne żydowskiej kultury.
Przybyli odwiedzili: pomnik upamiętniający spaloną w czasie II wojny synagogę będzińską, Wzgórze Zamkowe łączące się z kirkutem, dom Rutki Laskier, której pamiętnik stał się ważnym świadectwem Holocaustu, dom Modlitwy Mizrachi oraz Bramę Cukermana.
W niedzielę 13.09. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się prelekcja, której tematem były zmiany funkcji w obiekcie architektury zabytkowej szansą na jej odrodzenie w przestrzeni publicznej miasta i świadomości społecznej.
Prelegent Małgorzata Hałasik – historyk sztuki, przedstawiła przykłady obiektów infrastruktury kolejowej, które zostały uratowane poprzez przystosowanie do nowej możliwości użytkowania. Za pomocą prezentacji multimedialnej została omówiona wartość historyczna, naukowa, artystyczna oraz użytkowa budynku XIX w. dworca kolejowego zbudowanego przez zarząd Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej w Będzinie, ul. Kościuszki 7.
Na koniec uczestnicy, posiadający już wiedzę na temat budynku i jego stanu zachowania, w asyście historyka sztuki omówili możliwości realnej ochrony dziedzictwa kulturowego, jaką jest adaptacja dworca do nowej funkcji.  

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY