W Pałacu Mieroszewskich w poniedziałek 14.09. br. odbyły się zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Dawny taniec”.

 

Warsztaty zostały przeprowadzone przez studentkę Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego -  Klaudię Dąbrowiecką przy koordynacji pracownika merytorycznego Muzeum Zagłębia - Małgorzaty Hałasik.
Podczas prezentacji multimedialnej słuchacze zapoznali się z historią tańca od średniowiecza do XIX w., a także przybliżone zostały dobre maniery związane z dawną zabawą taneczną. W części praktycznej prelegentka wprowadziła studentów w arkana tańców renesansowych i barokowych, które  następnie wspólnie wykonali. Oprawę całych zajęć stanowiły piękne polichromie  w Sali Wodzów Antycznych Pałacu Mieroszewskich.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY