W ostatni czwartek, 17 września 2015 roku w Pałacu Mieroszewskich otwarto nową wystawę czasową - „Portret zagłębiowski w twórczości Grupy Plastycznej RELACJE".

Grupa działa przy sosnowieckim Klubie im. Jana Kiepury. Skupia ludzi, których połączyło zainteresowanie malarstwem i rysunkiem. Wspólna pasja  zaowocowała plenerami, uczestnictwem w konkursach plastycznych, realizacją wspólnych wystaw i artystycznych projektów.
Dyrektor Muzeum Zagłębia Wioletta Mikuła przywitała twórców oraz zgromadzonych gości, głównie przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych oraz  rodzinę i przyjaciół członków grupy.
Na wystawie swoje prace zaprezentowali: Aleksandra Bogus, Krystyna Brzozowska – Eymar, Anna Czajkowska, Aleksander Jarema, Dominika Kaleta, Krystyna Kozłowska, Anna Maciejewska, Małgorzata Małkiewicz, Teresa Nalepa, Jerzy Orzeł, Elżbieta Pijewska  Krystyna Rachniowska, Anna Rozenau,  Ewa Skatuła, Marlena Skowierzak, Irena Słabiak,  Edward Trzaskalski, Irena Wiltosińska, Malwina Wojtala, Elżbieta Zawadzka, Zbigniew Zdzienicki, Paweł Żelichowski.
W trakcie wernisażu kurator wystawy, Małgorzata Hałasik z Działu Sztuki Muzeum Zagłębia, przybliżyła zebranym działalności grupy i scharakteryzowała twórczość jej członków. Głos zabrali również założyciel grupy Zbigniew Zdzienicki
i opiekun artystyczny Czesław Gałużny. W prezentowanych na ekspozycji pracach widać fascynację artystów tematyką miasta, zagłębiowskich ulic, budynków oraz zagłębiowskiej przyrody. Pojawiły się również interesujące formy abstrakcyjne. Zdaniem kuratora odbiór wystawy jest ciekawy właśnie ze względu na zróżnicowanie prac plastycznych pod względem techniki i nośnika ekspresji.
Początki grupy RELACJE należy datować na 1997 r. kiedy to Zbigniew Zdzienicki – nauczyciel pasjonujący się malarstwem i fotografią zakłada działalność gospodarczą pod nazwą Spotkania z Plastyką. W 1999 r. działalność ta zostaje zawieszona, a w jej miejsce powstaje Grupa Plastyczna RELACJE. Opiekunem artystycznym jest artysta plastyk – Czesław Gałużny. Jak dotąd zrealizowane zostały wystawy – w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Pilicy, Szymbarku, Sławkowie, Bielsku-Białej, Chorzowie, wielokrotnie w Sosnowcu a obecnie w Muzeum Zagłębia. Prace członków grupy były prezentowane również za granicą.
Spotkanie umilił występ Małgorzaty Wacławik – nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej im. F.Chopina w Będzinie oraz muzyka Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także Magdaleny Bąk i  Julii Dróżdż, absolwentek PSM w Będzinie – obecnie uczennic LM w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy na wystawę, którą można zwiedzać w naszym muzeum do 10 października 2015 r.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY