Sejm RP w grudniu 2014 r. postanowił uczcić pamięć wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego - Jana Długosza. Za sprawą podjętej ustawy upamiętniono 2015 rok, nadając mu imię ojca polskiej historiografii.


W związku z tym wydarzeniem Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kolejną już prelekcję historyków, która odbędzie się 1 grudnia  2015 r.
o godzinie 10:00 i 12:00 na Zamku. Termin nie został wybrany przypadkowo, ponieważ na ten właśnie dzień przypada 600. rocznica urodzin Jana Długosza.  

Prelekcja będzie składała się z dwóch części. W pierwszej uczniowie zapoznają się m. in. z biogramem oraz fragmentami „Roczników”,  za sprawą prezentacji poznają również miejsca związane z Długoszem. Podczas drugiej części zostaną zestawione z „Rocznikami” fragmenty innych źródeł historycznych takich jak „Kronika polska” Galla Anonima, Kronika Thietmara i Kosmasa. Celem tej części będzie uzmysłowienie uczniom różnic między zapisami poszczególnych kronikarzy, a także uzmysłowienie sobie od czego, a właściwie od kogo często uzależniona była treść takich źródeł.

Jan Długosz uznawany jest nie tylko za ojca historiografii polskiej, ale także i pierwszego autora hydrografii ziem polskich. W historii zapisał się jako wybitny kronikarz, historyk, dyplomata, dostojnik kościelny, społecznik  i hojny darczyńca. Życie i twórczość Jana Długosza dla kolejnych pokoleń stawały się inspiracją do wielu działań patriotycznych.
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w prelekcji.
Udział w prelekcji jest bezpłatny.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 32 267 77 07 wew. 22. do 28 listopada.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY