Kalendarium 15 grudnia 2015 r.


1433 zawarto rozejm polsko- krzyżacki w Łęczycy
1862- uruchomiono kolej warszawsko- petersburską
1900- otwarto gmach „Zachęty” w Warszawie
1943- został aresztowany przez Niemców Cezary Uthke, związany z Zagłębiem Dąbrowskim działacz socjalistyczny, zamordowany w 1944 roku w obozie w Oświęcimiu

Cezary Uthke
1948- na Kongresie Zjednoczeniowym połączyły się Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna tworząc Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą
1970- w czasie tzw. wydarzeń grudniowych w Gdańsku grupa robotników podpaliła Komitet Wojewódzki PZPR

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY