Kalendarium 21 grudnia 2015 r.

1409- król Węgier Zygmunt Luksemburski wypowiedział wojnę Polsce
1867- cesarz Austrii Franciszek Józef I wydał konstytucję grudniową, która przekształcała państwo w Monarchię Austro- Węgierską i przyznającą Galicji ograniczoną autonomie
1686- Jan III Sobieski zaprzysiągł we Lwowie traktat pokojowy kończący wojnę polsko- rosyjską
1923- powołano spółkę akcyjną pod nazwą Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim w Sosnowcu, w wyniku przekształcenia spółki istniejącej od 1922 roku w Będzinie

Tranwaj na ul. Małachowskiego w Będzinie
1944- Leopold Okulicki został mianowany dowódca Armii Krajowej
1948- podczas pierwszego zjazdu PZPR I sekretarzem KC wybrano Bolesława Bieruta

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY