W dwa czwartki ferii zimowych Muzeum Zagłębia w Będzinie przygotowało, jak co roku, specjalne zajęcia dla dzieci spędzających ten czas w mieście.

Dzieci wraz z rodzicami zwiedzając wystawy muzealne, biorąc udział w konkursach, zabawach i warsztatach będą  poznawały zbiory muzealne i lokalną historię, ucząc się poprzez zabawę.
18 lutego zorganizowano spotkanie z archeologiem pod hasłem „Wierzenia i magia kultury łużyckiej”. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, zwiedzili stałą wystawę archeologiczną „W łużyckiej osadzie i średniowiecznym grodzie”,  a następnie wzięli udział
w  warsztatach plastycznych. Dzieci z zapałem zabrały się do wykonywania glinianych talizmanów, starsi uczestnicy lepili garnki z gliny zdobiąc je symbolami charakterystycznymi dla kultury łużyckiej, np. trykwetrami, rozmaitymi symbolami solarnymi i lunarnymi.
Kolejne zajęcia „Damy i rycerze” przybliżały obyczaje średniowiecza - kodeks rycerski, obyczaj pasowania na rycerza, turnieje rycerskie oraz  savoir – vivre, który obowiązywał damy dworu. Poprzez aktywizację uczestników, gry i zabawy ruchowe, chcieliśmy zachęcić dzieci do poznawania obyczajów średniowiecznych, wzbudzić ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy na temat kultury rycerskiej.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY