Podczas kolejnych zajęć w ramach Akademii Młodszego Asystenta Muzealnego (AMAM) studenci dowiedzieli się co to jest promocja, grupa docelowa, dlaczego muzeum powinno być promowane oraz jak dopasować rodzaj promocji do danej grupy odbiorców.

W części warsztatowej po zapoznaniu się z zasadami tworzenia plakatów i ulotek reklamowych każdy ze słuchaczy zaprojektował własne materiały promocyjne.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY