14 kwietnia 2016 r. obchodzona jest w całym kraju 1050 rocznica chrztu Polski. Centralne uroczystości odbędą się dzisiaj w Gnieźnie, a także w piątek i sobotę w Poznaniu. Uroczystości mają charakter kościelno-państwowy, ponieważ przyjęcie chrztu dało początek obecności Kościoła katolickiego na naszych ziemiach i przyczyniło się do powstania państwa polskiego.

 

Najstarsza wzmianka na temat tego wydarzenia pochodzi z X wieku i przedstawiona została w niemieckiej kronice Thietmara z Merseburga. 150 lat po tym wydarzeniu została spisana kolejna wzmianka w Kronice Galla Anonima.

Są to dwa przekazy na które najczęściej powołują się historycy badający ten okres. Jednakże wgłębiając się w treść tych kronik zauważamy, że tak naprawdę żaden z kronikarzy nie podał dokładnej chronologii zdarzeń, a same fakty również przedstawione są nieco inaczej.

Przyczyn dla których Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu jest kilka. Według jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie – prof. Gerarda Labudy największą rolę odegrała tutaj postać Dobrawy, która była żoną księcia Mieszka: „W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski
z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła. Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy jeśli powiemy, że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie”.
                                  

Jednakże warto jeszcze raz podkreślić, że zdania na temat tego co skłoniło Mieszka I do przyjęcia chrztu są do dziś tematu burzliwych dyskusji historyków.

Nieznane jest również miejsce chrztu. Wskazuje się tutaj m.in. Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Pragę i Ratyzbonę. Na Ostrowie Lednickim w trakcie prac archeologicznych odkryto hipotetyczne baseny chrzcielne w tamtejszej kaplicy pałacowej, natomiast w obrębie katedry poznańskiej domniemaną misę chrzcielną.

Skutki chrztu okazały się dla Polski bardzo ważne. Ze strony politycznej – najważniejszą kwestią było to, że państwo Mieszka I zostało włączone w krąg cywilizacji zachodnio – europejskiej. Odtąd pozycja państwa znacznie wzrosła na arenie międzynarodowej. Chrzest dał również impuls do stworzenia zwartej struktury kościelnej na naszych ziemiach. Jak czas pokazał dzieło Mieszka I jest do dziś aktualne…

Ciekawostką związaną z obchodami 1050 rocznicy jest wyprodukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych specjalny banknot. Znalazł się on w sprzedaży we wtorek 12 kwietnia. Dla kolekcjonerów przygotowano 35 tys. sztuk, a zakupić je można w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Muzeum Zagłębia w Będzinie chce zaprosić na wystawę związaną z chrztem Polski, która odbędzie się na Zamku w listopadzie i grudniu 2016 r.

Zdjęcie i źródło

Chrzest Polski Jan Matejko

http://www.edulandia.pl/

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY