Zapraszamy na finisaż wystawy "Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji", 17 maja 2016 r., o godzinie 11:00.  Podczas finisażu odbędzie się wykład Marka Zalewskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na temat misji świętych: Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY