W dniu 17 maja 2016 r. miał miejsce finisaż wystawy "Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji". Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała prezentacji multimedialnej naszego gościa z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie a jednocześnie współautora ekspozycji - pana Marka Zalewskiego. Miarą zainteresowania przedstawianymi zagadnieniami była dyskusja, która rozwinęła się między uczestnikami, po prezentowanym wykładzie.

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY