W 2016 roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski. Centralne uroczystości odbywały się 14 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, miały one charakter kościelno-państwowy. Wiązało się to z faktem, że przyjęcie chrztu z jednej strony dało początek obecności Kościoła katolickiego na naszych ziemiach, jak i również przyczyniło się do powstania państwa polskiego. Ponadto ze strony politycznej państwo Mieszka I od tego momentu zostało włączone w krąg cywilizacji zachodnio – europejskiej. Chrzest dał również impuls do stworzenia zwartej struktury kościelnej na naszych ziemiach. Jak czas pokazał dzieło Mieszka I jest aktualne po dziś dzień…

W związku z tą rocznicą w czwartek 16 czerwca 2016 roku w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbyła się prelekcja inaugurująca cykl "Tak zaczęła się Polska...", pt. "Geneza Chrztu Polski - kto, z kim i dlaczego?". Prowadząca przedstawiła główne przyczyny tego wydarzenia jak i osoby z nim związane. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy otrzymali pamiątkowe kartki, na których przybili specjalnie na te okazję wykonany stempel okolicznościowy.

Prowadząca prelekcję - historyk Karolina Stolorz, w trakcie trwania spotkań, przeniesie słuchaczy w czasy wczesnego średniowiecza. Uczestnicy na kolejnych prelekcjach poznają domniemane miejsca chrztu Mieszka I, a także dowiedzą się, co kronikarze mieli do powiedzenia o tym wydarzeniu jak i o osobach z nim związanych. Ostatnie podsumowujące spotkanie odbędzie się na Zamku
w Będzinie i połączona będzie z wernisażem wystawy „1050 rocznica chrztu Polski”.

Dziękujemy naszym gościom za obecność, jednocześnie zapraszamy na kolejne prelekcje we wrześniu, październiku i listopadzie.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY