"Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”
Henryk Sienkiewicz

Dzieło Quo vadis Henryka Sienkiewicza jest tegorocznym tematem Narodowego Czytania.

Muzeum Zagłębia w Będzinie po raz czwarty bierze udział w akcji promowania czytelnictwa. Poprzez swój udział przedstawi między innymi rys historyczny powieści mającej aktualnie swą 120 rocznicę wydania, również sam autor książki w roku 2016 obchodzi 170 rocznicę urodzin oraz 100 rocznicę śmierci.   
    Wydarzenie oddane pięknu polskiej literatury, w tej odsłonie, będzie miało miejsce na Placu prof. Włodzimierza Wójcika w Będzinie.
3 września 2016 fragmenty Quo vadis odczytają władze miasta, przedstawiciele lokalnych mediów, dyrektorzy instytucji kulturalnych, szkół oraz mieszkańcy miasta.
Scenariusz akcji uwzględnia dodatkowo inscenizacje utworu Sienkiewicza, różnorakie koncepcje scen ukażą wyjątkowy wymiar dzieła. Nastrojowości spotkaniu doda ilustracja  muzyczna książki.    
Wydarzeniu towarzyszyć będzie między innymi wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórcy oraz wystawa edukacyjna „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846 – 1916” przygotowana przez będzińskie Stowarzyszenie Filary Kultury z okazji obchodzenia Roku Henryka Sienkiewicza.
Spotkanie z narracją noblisty rozpocznie się o godzinie 15.00, wstęp wolny.
Organizatorami Narodowego Czytania jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Urząd Miejski w Będzinie.
Partnerami akcji jest Gimnazjum nr 1 im. Jana Domana i Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie. Ilustracje muzyczne przygotowało Stowarzyszenie Muzyka Jutra.
Serdecznie zapraszamy!

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY