„Bądź pozdrowiona, najpiękniejsza z dziewic na ziemi i z gwiazd na niebie.
Bądź pozdrowiona boska Kalino.” Quo vadis
 Narodowe Czytanie 2016
 
Pierwsza sobota września upłynęła pod znakiem akcji „Narodowe Czytanie”.


3 września na Placu prof. Włodzimierza Wójcika w Będzinie zostało odczytane przez władze miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, szkół, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli lokalnych mediów, dzieło Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Odczytane fragmenty charakteryzowały się wielobarwnością stylów i interpretacji.
Zaprezentowany rys historyczny, jaki stanowił jeden z punktów scenariusza, przyczynił się do poszerzenia odbioru dzieła o realia  społeczno – polityczne.
Urozmaiceniem odczytu były inscenizacje utworu Sienkiewicza, które przeniosły odbiorców w klimat epoki Nerona i Marka Winicjusza. Motywy muzyczne oddające specyfikę Quo vadis stały się dodatkową atrakcją spotkania.
Organizatorami tegorocznej akcji promującej czytelnictwo byli Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Urząd Miejski w Będzinie.
Wydarzeniu partnerowali:  Gimnazjum nr 1 im. Jana Domana i Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie, a także przyjaciele Biblioteki.
 Ilustracje muzyczne przygotowało Stowarzyszenie Muzyka Jutra.
Zapraszamy za rok!

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY