Fundacja „Warsztat Wiedzy” wraz z Muzeum Zagłębia w Będzinie zapraszają do zapoznania się z podsumowaniem prelekcji historycznej  z cyklu „Tak zaczęła się Polska…”, która odbyła się 29 września 2016 roku w Pałacu Mieroszewskich. Jest to seria spotkań zorganizowanych z okazji obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, przypadającej właśnie na rok 2016. 

W prelekcji prowadzonej przez historyka Muzeum Zagłębia w Będzinie – Karolinę Stolorz, wzięli udział uczniowie będzińskich szkół ponadpodstawowych. Pierwsza część spotkania poświęcona była domniemanym miejscom, w których mógł odbyć się chrzest Mieszka I. Przedstawione tu zostały: Ostrów Lednicki, Poznań, Gniezno, a także Praga  i Ratyzbona. W trakcie trwania prelekcji uczniowie, wcielając się  w historyków,  w większości opowiedzieli się za Poznaniem jako miejscem domniemanego chrztu. 

Druga część spotkania poświęcona była rocznikom  i kronikom, z których czerpiemy wiedzę o czasach wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich. Obok wybranych roczników przedstawione zostały kroniki: Thietmara, Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, a także Jana Długosza. Uczestnicy podjęli się również trudnego zadania, jakim była próba rozczytania fragmentów dwóch źródeł: Rocznika kapitulnego krakowskiego  i Rocznika świętokrzyskiego dawnego.         

Dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom za czynny udział w prelekcji, jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych interesujących spotkaniach w ramach cyklu „Tak zaczęła się Polska…” w październiku i listopadzie  2016 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY