Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza na wernisaż wystawy "Oblicza św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego”, który odbędzie się  4 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Pałacu Mieroszewskich.

Na otwarciu przewidziane są 3 krótkie (15 min) prezentacje dot. wystawy:  

1.    dr hab. Dariusz Rozmus, Srebrne zamieszanie

2.    Aleksandra Rogaczewska, "Domowa" produkcja ołowiu na strzemieszyckiej osadzie

3.    Joanna Tokaj, Orzeł, smok i św. Wojciech - ikonografia średniowiecznych monet ze "skarbu hutnika".

Na wystawie zostanie zaprezentowany tzw. „skarb hutnika” z dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Łosienia, który został wydobyty z ziemi w 2006 roku. Zawiera on 1099 srebrnych monet i ponad 1,7 kg metalicznego srebra w postaci bryłek i „placków”.

Stanowisko hutnicze w Łosieniu było wówczas badane od kilku sezonów. Odkryto na nim ślady przerobu rud ołowiu i srebra na dużą skalę. Imponujące były zarówno rozmiary, jak i ilość pieców do wytopu metalu, zgrupowanych, jak zauważyli badający stanowisko archeolodzy, na terenie dużej „hali produkcyjnej”.

Sam skarb pochodzi z 2 poł. XII w. Został zdeponowany w glinianym naczyniu, które dotrwało do naszych czasów w stanie mocno zdegradowanym. Na awersach monet przedstawiono wizerunki książąt – synów Bolesława Krzywoustego: Bolesława Kędzierzawego (większość monet) i Władysława Wygnańca. Na rewersie przeważa obraz głowy świętego umieszczonej w prostokątnym relikwiarzu.

Jak wiadomo, ciało świętego Wojciecha, wykupione z rąk Prusów przez Bolesława Chrobrego, zostało wywiezione z katedry gnieźnieńskiej do Czech już w XI wieku. Jednakże w wieku XII, podczas remontu świątyni, miało dojść do odnalezienia relikwii świętego – jego głowy. Odtąd oba kraje chlubiły się posiadaniem tej cennej pamiątki, co w okresie średniowiecza nie było sytuacją unikatową.

Oprócz skarbu monet na wystawie zaprezentowane będą różnorodne zabytki związane  z ołowiarstwem, pochodzące z dużego stanowiska hutniczego w Łośniu i osady w Strzemieszycach Wielkich, na których podstawie prześledzić można etapy wytopu od wydobytych rud, przez tzw.: prażonkę, po czysty metal i szczegóły metod, które do tego służyły. Zaprezentowane będą również przedmioty użytkowe znalezione na terenie piecowisk, pochodzące z epoki średniowiecza oraz wyroby ołowiane używane w tym okresie.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY