W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocna plastyka obrzędowa” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

Tegorocznym zadaniem uczestników było wykonanie pisanki lub palmy wielkanocnej. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: Wioletta Mikuła – dyrektor Muzeum Zagłębia, Anna Góra – etnograf Muzeum Zagłębia, Małgorzata Hałasik – historyk sztuki Muzeum Zagłębia oraz Bartosz Gawlik – plastyk Muzeum Zagłębia. 

Wręczenie nagród poprzedzone zostało prelekcją etnograf Anny Góry, która przybliżyła obrzędy i zwyczaje Świąt Wielkanocnych w Zagłębiu Dąbrowskim. Prezentację urozmaiciły fotografie autorstwa Bartosza Gawlika. 

Regulamin konkursu zakładał ocenę prac konkursowych w dwóch kategoriach: pisanka oraz palma wielkanocna z podziałem na grupy wiekowe: 

I.    dzieci do lat 12 – tu, 

II.    młodzież gimnazjalna 

III.    młodzież szkół średnich i dorośli  

W  I grupie wiekowej – dzieci do lat 12  Komisja przyznała następujące nagrody:

a) w kategorii Palmy

I miejsce: Alicja Dalida – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Bobrownikach

II miejsce: Patrycja Kucharczyk – Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie 

III miejsce: 

Jacek Jania – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie

Zuzanna Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie  

b) W kategorii Pisanki  

I miejsce: Maciej Adwent – Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie

II miejsce:  Natalia Dudzińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie Adrianna Dalida – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 

III miejsce  Aleksandra Piwowarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie

Wyróżnienie:  Marta Drozd – Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie 

Komisja nie przyznała nagród w grupie wiekowej – młodzież gimnazjalna zarówno  w kategorii palm jak i pisanek. W grupie wiekowej młodzież szkół średnich i dorośli  komisja przyznała nagrodę specjalną za pisankę wykonaną techniką rytowniczą Pani Annie Słomka. 

Wszystkie nagrodzone prace można oglądać w sali wystawowej Muzeum Zagłębia  w Będzinie do 19 kwietnia br.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY