Archiwalne wydawnictwa w promocyjnych cenach

Archiwalne wydawnictwa w promocyjnych cenach

Muzeum Zagłębia w Będzinie zachęca do zakupu w kasach muzeum (Pałac, Zamek) naszych archiwalnych wydawnictw: publikacji „Pałac 1702 – 2002”, katalogu  zbiorów militarnych eksponowanych na zamku w Będzinie oraz  wydawanych przed laty „Zeszytów Zagłębiowskich”.

Publikacje  mimo, że wydane jakiś czas temu nie straciły na aktualności i mogą być doskonałym dopełnieniem zwiedzania obiektów. Przybliżają historię Zamku i Pałacu Mieroszewskich oraz tajemnice muzealnych eksponatów.  Zainteresowanie mogą też budzić  archiwalne zdjęcia, które  przypomną jak wyglądały  wystawy i  wnętrza muzealne przed kilkunastu laty.


Zbigniew  Fuiński , Broń biała i uzbrojenie ochronne, Będzin 2001, s. 102
ISBN 83-906103-5-3
Katalog stanowi  szczegółowe opracowanie zbiorów broni białej Muzeum Zagłębia w Będzinie. Obejmuje krótki zarys historii zamku w Będzinie oraz szczegółowe omówienie eksponatów z zakresu broni białej i ochronnej. Wydawnictwo zawiera barwne fotografie większości eksponatów, odrysy sygnatur występujących na broni i uzbrojeniu ochronnym oraz ilustrowany mini-słowniczek z nazewnictwem przyjętym w katalogu.

Katalog do nabycia w cenie promocyjnej 17,00 zl

Aleksandra Daab, Pałac 1702 – 2002. Zespół pałacowo-parkowy Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie,  Będzin 2002, s. 54

Publikacja wydana z okazji obchodów rocznicy 300-lecia Pałacu. Stanowi kolorowy album, zawierający historię obiektu oraz rodziny Mieroszewskich, a także liczne fotografie prezentujące wnętrza pałacowe i wystawy stałe.

Autor: Aleksandra Daab, historyk sztuki, pracownik Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, w latach 1961 – 1995 dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Wydawnictwo  do nabycia w cenie  promocyjnej  7,00 zł


„Zeszyty Zagłębiowskie
ISSN 0860-7087

- wydawnictwo  prezentujące historię i kulturę ziemi zagłębiowskiej j w formie popularnonaukowej. Adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Autorzy poruszają szereg zagadnień z  zakresu historii, archeologii, sztuk pięknych, architektury i folkloru. Przybliżają czytelnikom zagłębiowskie zabytki, kreślą sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu, przedstawiają zwyczaje ludowe. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane archiwalnymi fotografiami.

„Zeszyty Zagłębiowskie” nr 2/1969
Red. Andrzej Szymczyk

Zawartość:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY
Tadeusz Sobczyk: Związki Władysława Broniewskiego z Zagłębiem Dąbrowskim
Elżbieta Gondek: Legalna prasa Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901 – 1914

Jacek Owczarek: Zespół pałacowo-parkowy Schőnów na Środulce w Sosnowcu
Wojciech Jaworski:Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku
Henryk Kopij: Opis księstwa Siewierskiego. Przegląd dziejów osad wiejskich i miast ziemi siewierskiej
Jacek Pierzak: Średniowieczny zamek w Sławkowie w świetle wykopalisk
Andrzej Szymczyk:     Niektóre aspekty obrzędowości dorocznej we wsi Niegowonice, gm. Łazy

KOMUNIKATY
Władysław R. Pustułka: Pieniądz zastępczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1914 – 1924

Andrzej Szymczyk: Z badań nad siewierską architekturą rodzimą

LUDZIE ZWIĄZANI Z ZAGŁEBIEM
Kazimierz Olszewski: Wojaże literackie ekscentrycznego mecenasa
Kazimierz Kalaga : Stefan Piotrowski

RECENZJE
Halina Gerlich: Tradycyjna i współczesna proza ludowa Zagłębia Dąbrowskiego. Podania i Opowieści Zagłębia Dąbrowskiego. Sto lat temu i dzisiaj. Zebrali i opracowali Marianna i Dionizjusz Czubalowie

Wydawnictwo  do nabycia w cenie  promocyjnej  1,00 zł


„Zeszyty Zagłębiowskie” nr 4/1998
Red. Jarosław Krajniewski

Zawartość:

Jarosław Krajniewski:  640 lat królewskiego Będzina
Aleksandra Rogaczewska: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Górze Zamkowej w Będzinie, stanowisko 2
Aleksandra Rogaczewska: Trzy sezony prac na osadzie ludności kultury łużyckiej w Psarach, woj. Katowickie
Jerzy Abramski: Szkolnictwo w Zawierciu i Zagłębiu Dąbrowskim do roku 1939
Lucjan Balcerowski: Historia szkolnictwa w Będzinie sprzed 1918 r.
Jarosław Krajniewski: Szkolnictwo parafialne w Będzinie do roku 1795
Aleksandra Daab: Szkice Włodzimierza Tetmajera do polichromii w Katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu
Jerzy i Andrzej Krąkowscy:  Wspomnienia o Gzichowie i Zagłębiu Dąbrowskim z okresu 1913 – 1939
Jarosław Krajniewski:  Mniejszości narodowe Zagłębia Dąbrowskiego
Roman Szenk     Powiat będziński 1867 – 1998

Wydawnictwo  do nabycia w cenie  promocyjnej  5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY